Medische tromboseprofylaxekousen

Tromboseprofylaxe

Medische tromboseprofylaxekousen

Medische tromboseprofylaxekousen van medi

Als we in bed moeten blijven of onze mobiliteit is beperkt, wordt de spierpomp in de kuiten, die een belangrijke bijdrage levert aan het terugpompen van veneus bloed naar het hart, uitgeschakeld. Medische tromboseprofylaxekousen oefenen druk (compressie) uit op de oppervlakkige aderen in de benen. Ze hebben een gedefinieerde drukgradiënt die afneemt van de hiel tot het dijbeen. Door de aderen met een kleinere diameter zal het bloed sneller terugstromen naar het hart. Zo voorkomen de kousen doeltreffend dat het bloed zich verzamelt in de aderen en dat er gevaarlijke bloedstolsels (trombi) ontstaan.

Diepe veneuze trombose voorkomen

In Europa is de kans om ooit in het leven trombose te krijgen 3%. Trombose in een ader kan leiden tot longembolie. Dit is de derde doodsoorzaak in Duitsland. Daarom is tromboseprofylaxe zo belangrijk, met name in ziekenhuizen, omdat bedlegerige patiënten een bijzonder hoog risico op trombose hebben.

Medische tromboseprofylaxekousen dragen wordt aanbevolen voor de hele periode van immobiliteit, of zolang de patiënt het bed moet houden. Dit geldt vooral tijdens rustpauzes en 's nachts. Het wordt aanbevolen dat de patiënten pas stoppen met het dragen van anti-emboliekousen en overgaan op compressiekousen zodra hun conditie zo verbeterd is dat het veneuze bloed weer goed terugstroomt naar het hart.

Zodra de patiënten gemobiliseerd zijn, kunnen ze de tromboseprofylaxekousen uittrekken als ze in beweging zijn (zie AWMF-richtlijn "Medische tromboseprofylaxekous CMTS)", nr. 037/006, voor het laatst herzien op 06 mei 2004).