Diepe veneuze trombose

Bij trombose wordt een bloedvat geblokkeerd door een bloedstolsel (trombus), zodat er slechts weinig of geen bloed doorheen stroomt. Daarom moet u uw arts raadplegen als er diepe veneuze trombose wordt vermoed.

Vein thrombosis anatomy

Snel naar de dokter

Bloedstolsels ontstaan hoofdzakelijk in de aders van de benen en het bekken. Deze bloedvaten verzamelen het bloed uit de voeten, benen en het bekken en vervoeren het terug naar het hart. Een diepe veneuze trombose moet onmiddellijk door een arts worden behandeld.

Het risico op een longembolie is vooral groot als de diepe aders van het been zijn aangetast. Een bloedstolsel in de aangetaste ader raakt los en wordt met de bloedstroom meegevoerd naar de longen, waar het een bloedvat kan verstoppen. Het risico is kleiner als hetzelfde gebeurt in een van de oppervlakkige aders van de benen, omdat het stolsel zich dan eerst moet verplaatsen in de richting van de diepe beenaders.

Symptomen van een diepe veneuze trombose

De meest voorkomende symptomen zijn

 • een zeurende, knagende pijn
 • roodheid of blauwe verkleuring van de huid
 • een gevoel van spanning en zwelling

Een trombose kan optreden in de lies, het dijbeen, de knieholte, de kuit of voetzool. In het laatste geval zijn staan en lopen bijzonder pijnlijk.

Hoe ontstaat een diepe veneuze trombose?

Er kan een bloedstolsel worden gevormd als

 • de bloedstroom trager wordt, bijvoorbeeld tijdens bedlegerigheid of lange vliegreizen
 • de wand van het bloedvat is veranderd
 • het bloed sneller stolt dan normaal.

Het bloed stroomt langzamer in aders dan in slagaders, en daarom komt trombose vooral voor in de aders. De diepe vaten in de kuiten en dijen worden het meest getroffen door diepe veneuze trombose (flebotrombose).

Diagnose van diepe veneuze trombose

Een snelle diagnose en behandeling van diepe veneuze trombose zijn noodzakelijk om longembolie te voorkomen. Onderzoek van het pijnlijke gebied en bepaling van een speciale parameter in het bloed door het laboratorium bevestigen de diagnose van vermoede trombose. De arts gebruikt een doppler- en duplex-echografie om een diepe veneuze trombose precies te lokaliseren voordat hij/zij tot behandelen overgaat.

Welke mensen hebben een hoger risico op diepe veneuze trombose?

Oudere mannen en vrouwen hebben ongeveer hetzelfde risico op diepe veneuze trombose. In jongere leeftijdsgroepen krijgen vrouwen vaker diepe veneuze trombose dan mannen. De redenen hiervoor zijn:

 • bestaande veneuze ziekte
 • bloedstollingsstoornis
 • gebruik van de pil
 • zwangerschappen
 • roken en overgewicht
 • operaties
 • bedlegerigheid
 • ongewone lichamelijke inspanning

Hoe voorkomt u diepe veneuze trombose (tromboseprofylaxe)?

De combinatie van geneesmiddelen en lichamelijke maatregelen is de standaard voor tromboseprofylaxe in Duitsland. Uw arts kiest het type geneesmiddel, de toedieningsvorm, de dosering en de behandelperiode.

 • Het doel van de lichamelijke maatregelen is om de veneuze retourstroom te bevorderen (circulatoire factor). Er zijn verscheidene manieren en middelen om dit doel te bereiken:
 • Medische tromboseprofylaxekousen (gestandaardiseerde compressie)
 • Zwachtels (niet-gestandaardiseerde compressie)
 • Compressiesysteem dat rond het onderbeen wordt gewikkeld

Meer voorbeelden van profylactische lichamelijke maatregelen zijn vroege mobilisatie, mobilisatiebehandeling en hoger leggen van de benen

Uw aanspreekpunt in geval van diepe veneuze trombose

 • Huisarts
 • Vaatspecialist
 • Behandelend arts en verpleegkundig personeel bij ziekenhuisopname

Hoe wordt een diepe veneuze trombose behandeld?

Veel patiënten weten in eerste instantie niet eens dat ze een ernstige trombose hebben. Dat is heel gevaarlijk omdat het bloedstolsel dat de diepe veneuze trombose heeft veroorzaakt, opnieuw los kan raken. Als het in de longen komt, kan het een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken.

De hoogste prioriteit bij de behandeling krijgen:

 • voorkomen dat de trombose toeneemt
 • het bloedstolsel verwijderen
 • een longembolie voorkomen
 • post-trombotisch syndroom (blijvende schade aan de vaatkleppen) voorkomen.

De behandelingsstrategie bestaat uit:

 • eenvoudige maatregelen zoals een juiste positionering of mobilisatie en compressietherapie
 • medicijnen die het bloed dunner maken, zoals heparine of Marcumar
 • trombolyse om het bloedstolsel (de trombus) af te breken
 • soms een operatie om het bloedstolsel te verwijderen

Compressiebehandeling

Nadat de diagnose van diepe veneuze trombose is gesteld, zijn compressiekousen geïndiceerd, naast een behandeling met geneesmiddelen. De compressiekousen oefenen mechanische druk uit op de aders vanaf de buitenkant van het lichaam. Ze verlagen de diameter van het bloedvat, zodat het bloed sneller terugstroomt naar het hart. De druk op het been volgt een gereguleerde drukgradiënt: de druk is het hoogst bij de enkel en neemt naar boven toe af. In een later stadium controleren de artsen in hoeverre de terugstroom van het bloed nog steeds verstoord is. De arts kan u dan adviseren of u moet doorgaan met de compressiebehandeling of dat u de kousen niet langer hoeft te dragen.